Käyttöehdot

Toukokuussa 2018 astuu voimaan EU:n GBDR -laki. Tämän jälkeen Synergia Boxylla voi lähettää uutiskirjeitä ainoastaan Vastaanottajan erillisellä luvalla (opt-in). Sitä ennen seuraavat alla olevat säännöt pätevät.

Laki pätee jo olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja postituslistoihin. Tästä syystä alkuvuosi 2018 kannattaa käyttää kampanjointiin ja varsinaisten tilausten keruuseen!

Synergia Boxyn käytössä tulee noudattaa lain lisäksi hyviä käytäntöjä. Tämä tarkoittaa, että työkalua ei saa käyttää roskapostin lähetykseen. Alla on kuvattu vaatimukset, joiden noudattamatta jättäminen johtaa sopimuksen välittömään purkamiseen.


Kenelle viestejä voi lähettää:

Vastaanottajan erillisellä luvalla (opt-in)

Nämä viestit ovat markkinoinnin kannalta parhaita, koska vastaanottaja on antanut luvan lähettää suoramarkkinointikirjeitä. Nämä osoitteet voidaan kerätä Tilaa uutiskirjeemme -lomakkella. Lupaa kysyttäessä tulisi yksilöidä tarkasti, kenelle ja mihin lupa annetaan.

Asiakassuhteeseen perustuen olemassa oleville yritysasiakkaille

Voimassa oleva asiakassuhde mahdollistaa B2B-asiakasmarkkinoinnin.

Minkäänlaista roskapostitusta ei suvaita. Esimerkiksi kolmannelta osapuolelta ostetut listat ja satunnaisesti verkosta kerätyt sähköpostiosoitteet ovat kiellettyjä Synergia Boxyssa. Asiakkaan tulee myös pitää huolta, että asiakkaan tiedot ovat ajan tasalla.


Postituslistalta poistuminen

Kussakin lähetettävässä sähköpostiviestissä on linkki postituslistalta poistumiseen. Jos vastaanottaja avaa tämän linkin, ei hänelle voi enää markkinointikirjeitä lähettää (Boxy ei salli ko. vastaanottajan lisäämistä järjestelmään uudestaan). Lisäksi kussakin kirjeessä tulee mainita yhteystiedot, joiden avulla postituslistalta pääsee pois.


Henkilötietolaki 25§

Suoramainoksessa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä ja muussa näihin rinnastettavassa osoitteellisessa lähetyksessä, jota varten henkilön nimi- ja yhteystiedot on hankittu henkilörekisteristä, on ilmoitettava tiedonhankinnassa käytetyn henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot.

 


Lisätietoa: