normal-fiilis.jpg
 

Käyttöehdot

EU:n GDPR -lain myötä voimaan astuvat käyttöehdot

Ehdot astuvat voimaan 25.5.2018. Tätä ennen pätevät kohdan Käyttöehdot -määritykset.

Toukokuussa 2018 astuu voimaan EU:n GDPR -laki. Tämän jälkeen Synergia Boxylla voi lähettää uutiskirjeitä vastaanottajan erillisellä luvalla (opt-in). Voitte myös lähettää postia GDPR-asetuksen 2016/679 artiklan 5/6 mukaisesti.

Uutiskirjeiden lähetys on aina lähettäjän vastuulla (Mainostoimisto Synergia ei ota vastuuta lähetyksestänne). Varmistakaa siis, että noudatatte lakia oikein (mahdolliset sakot voivat olla huomattavat).

Voitte siis lähettää uutiskirjeitä seuraavissa tapauksissa:

a) OPT-IN -tilaus

Tilaaja on itse antanut suostumuksen markkinointiviestien vastaanottamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa Boxyssa sitä, että vastaanottaja on syöttänyt sähköpostiosoitteensa Boxy -lomakkeen kautta, ja tämän jälkeen varmentanut tilauksensa sähköpostin kautta. Tällä tavalla lähetetyissä uutiskirjeissä ongelmia ei voi tulla, koska Boxy säilyttää todisteen tilauksesta. Tilauksen voi myös missä vaiheessa tahansa peruuttaa.

b) Oikeutettu etu (legitimate interest)

Oikeutettu etu pätee lähinnä voimassa oleviin asiakassuhteisiin. Tämä on harmaata aluetta, mistä syystä uutiskirjeet ovat lähettäjän vastuulla. Oikeutettu etu voi olla esimerkiksi tilanne, jossa lähetätte olemassa oleville asiakkaille tietoa vastaavista tuotteista tai palveluista. Mainostoimisto Synergian tapauksessa oikeutettu etu voisi olla esimerkiksi Foxy -julkaisujärjestelmämme päivitystiedotteet ko. järjestelmän käyttäjille.

Joka tapauksessa on teidän vastuullanne todistaa postituksen lainmukaisuus. Tästä syystä suosittelemme vahvasti keräämään opt-in -tilauksia mahdollisimman paljon koska tässä tilanteessa ei ole juurikaan tulkinnanvaraa.

Lisäksi teidän tulee uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kertoa tarkkaan mihin henkilötietoja (sähköpostiosoite) käytetään. 
Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 25.5.2018 asti. Tämän jälkeen pätevät kohdan EU:n GDPR -lain myötä voimaan astuvat käyttöehdot -määritykset.

Vastaanottajan erillisellä luvalla (opt-in)

Nämä viestit ovat markkinoinnin kannalta parhaita, koska vastaanottaja on antanut luvan lähettää suoramarkkinointikirjeitä. Nämä osoitteet voidaan kerätä Tilaa uutiskirjeemme -lomakkella. Lupaa kysyttäessä tulisi yksilöidä tarkasti, kenelle ja mihin lupa annetaan.

Asiakassuhteeseen perustuen olemassa oleville yritysasiakkaille

Voimassa oleva asiakassuhde mahdollistaa B2B-asiakasmarkkinoinnin.

Minkäänlaista roskapostitusta ei suvaita. Esimerkiksi kolmannelta osapuolelta ostetut listat ja satunnaisesti verkosta kerätyt sähköpostiosoitteet ovat kiellettyjä Synergia Boxyssa. Asiakkaan tulee myös pitää huolta, että asiakkaan tiedot ovat ajan tasalla.


Postituslistalta poistuminen

Kussakin lähetettävässä sähköpostiviestissä on linkki postituslistalta poistumiseen. Jos vastaanottaja avaa tämän linkin, ei hänelle voi enää markkinointikirjeitä lähettää (Boxy ei salli ko. vastaanottajan lisäämistä järjestelmään uudestaan). Lisäksi kussakin kirjeessä tulee mainita yhteystiedot, joiden avulla postituslistalta pääsee pois.


Henkilötietolaki 25§

Suoramainoksessa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä ja muussa näihin rinnastettavassa osoitteellisessa lähetyksessä, jota varten henkilön nimi- ja yhteystiedot on hankittu henkilörekisteristä, on ilmoitettava tiedonhankinnassa käytetyn henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot.

 


Lisätietoa: